Kopij

De Kwistige Reynaerde is altijd nieuwsgierig naar nieuw werk. Kopij kunt u mailen naar: redactie@kwistigereynaerde.nl

De Kwistige Reynaerde accepteert alleen origineel, niet eerder gepubliceerd werk. Stuurt u uw werk ook op naar een ander tijdschrift, gaarne dat in uw begeleidend schrijven te vermelden.

  • Het werk is Nederlandstalig. Inzendingen in het Engels, in dialect of anders worden niet geaccepteerd.
  • Kopij gaarne sturen in één Word-bestand, in Times New Roman, regelafstand 1.5.
  • Proza, beschouwingen en essays: minimaal 250, maximaal 2000 woorden.
  • Poëzie: maximaal vijf gedichten.
  • Vertalingen van proza, essays en beschouwingen: maximaal 2000 woorden.
  • Vertaling van poëzie: maximaal vijf gedichten.

De redactie tracht binnen vier weken met een oordeel te komen. 

De redactie gaat niet in discussie over het oordeel.